Maak een afspraak Nieuwe patiënt Spoed

Openingstijden

Tarieven

Landelijk tandartsentarief

De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) heeft een uniform landelijk tandartsentarief vastgesteld. Hierdoor zijn de tarieven van alle tandartsen in Nederland gelijk gesteld door de overheid. De behandelingen van Dental Care Plus worden volgens deze tarievenlijst berekent. Een overzicht van de meest actuele tarieven is te vinden op allesoverhetgebit.nl of op mondzorgkosten.nl.

Hoe worden de kosten voor een behandeling in rekening gebracht?

De behandeling wordt gedeclareerd aan de hand van een door de NZa vastgestelde verrichtingenlijst. Een vulling bijvoorbeeld bestaat uit een aantal verrichtingen: het droogleggen van de tand, de verdoving en de vulling zelf. Al naar gelang de verrichtingen die een tandarts uitvoert, mag hij deze in rekening brengen. Wordt tijdens de behandeling bijvoorbeeld verdoofd, zal de tandarts de verrichting “verdoving” in rekening brengen. Voor elke verrichting wordt een apart tarief in rekening gebracht. De NZa heeft deze verrichtingen nauwkeurig omschreven zodat de tandarts u altijd de juiste verrichting bij de juiste behandeling in rekening kan brengen. Uw nota is overzichtelijker omdat op de nota alle verrichtingen staan vermeld. Ook krijgt u in principe een begroting van de kosten zodra de behandeling meer kost dan € 250,-.  Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Hoe ontvangt u onze nota?

De verwerking van onze nota's hebben wij overgedragen aan Infomedics. Dit bedrijf is al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in het factureren en innen van nota's. Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Een tijdige betaling voorkomt verhoging van uw nota. Heeft u vragen over uw nota of bent u niet in staat uw nota tijdig te betalen? Dan kunt u terecht op de website rekening.infomedics.nl. U kunt ook contact opnemen met Infomedics via telefoonnummer 036 - 20 31 900 (lokaal tarief) of via infomedics.nl/contact. Ook voor het opvragen van een nieuw origineel van uw nota of voor andere vragen rondom uw nota verwijzen wij u graag nar Infomedics.

Meer informatie is terug te lezen in onderstaande folder.

Kosten tandtechniek

Klik hieronder voor een overzicht van de meest voorkomende tarieven tandtechniek.